Informationsskyltarna på plats

Söndagen den 19 november kom skyltarna på plats på informationstavlan på Sanda. Nu är det så pass klart att vi kan redovisa projektet till Länsstyrelsen för de Bygdemedel vi i föreningen fått till skyltprojektet. Det fattas lite målarfärg på ställningen men det får vi göra klart till våren då det är väderlek så att det går att måla.

De skyltar som nu finns på tavlan är dels en karta på vilka byggnader som fanns på flottningsdepån på Sanda under den tid som flottningen pågick. Det är också en beskrivning om föreningen samt en karta på det övre skiljet som tidigare fanns uppströms nuvarande landsvägsbro i Mora Noret. En skylt med förklaring av sänkstöd och dykdalb vad det är för något. Vidare finns ett flygfoto över Mora från 1946 där det på ett bra sätt visar hur mycket timmer som då fanns i de olika timmermagasinen vid skiljet på Sanda och uppströms i älven. Sist men inte minst finns en karta över Siljan från 1868 som visar var alla sänkstöd var utplacerade med 1 km mellanrum ända från Mora ner till Leksand. Sänkstöden var till för att ångbåtarna skulle kunna förtöja vid och på det sättet spela  timmerfloten över sjön. De orkade inte för egen kraft dra flotten med propellern utan använde de spel som fanns på båtarna.

Innan den sista skruven var indragen så kom den första intresserade besökaren för att titta på bilderna. Det verkar väldigt uppskattat framför allt av äldre Noretbor som på olika sätt känner igen sig när de ser de gamla bilderna.

Informationstavlan på Sanda

Måndagen den 13 november började vi att snickra på informationstavlan som ska innehålla bilder och kartor från den tid då flottningen pågick i Dalälvens vattenflöde. Virket till tavlan är det som vi fick av Siljans sågverk förra året. Med nyinköpta skruvar och beslag gick vi till verket.

Olle och Hans i färd med att skruva ihop den första takstolen.

Första takstolen kommer på plats.

Med nyfikna och intresserade besökare blir det ett avbrott i arbetet vilket är trevligt så man får förklara vad som är på gång.

Ena halvan av taket är på plats. Hans och Olle verkar rätt nöjda.

Nu är hela taket på plats och då är det tradition att det blir taklagsfest. Hans och Olle festar om med kaffe och muffins, vi är ju en förening som bedriver verksamheten med en låg budget.

Det gäller att skydda taket med takpapp så att det klarar vintern. Plåten som ska på senare får nog bli ett arbete som vi gör under nästa säsong liksom målning.

Nu är det onsdag och sen eftermiddag. Med några timmar under tre dagar är Olle och Hans nöjda och belåtna.

Ett par timmar under torsdagen den 16 november så blev tavlan klar för att montera bilderna. De kommer nog upp under veckoslutet så att vi därefter kan slutredovisa projektet till Länsstyrelsen och de projektpengar vi fått till projektet.

 

 

Upptagning av de sista båtarna för året

Söndagen den 12 november tyckte vi att sommaren var slut så vi tog upp de sista båtarna ur sjön. Det var tändkulebåtarna Majken och John som drogs upp ur det kalla vattnet till en behagligare vistelse på land inför vintern.

Här är det Majken som är på väg upp ur sjön.

 

Här är både Majken och John på plats under sitt tak inför vintern. Mats och Rolf är nöjda med dagens verk, en solig men kall novembersöndag.

Skyltar och vinterförvaring

Lördagen den 28 oktober blev de tre tändkulebåtarna John, Majken och Sven urtappade på allt vatten för att de inte ska frysa sönder i vinter. Sven är parkerad i båthuset men Majken och John väntar på att bli upptagna på land. Det är tänkt att det ska ske inom den närmaste tiden när lastmaskinen är tillgänglig.

När det gäller Laxen så plockades oljeavskiljaren ur för att förbättras inför nästa säsong.

Skyltprojektet rullar också vidare. Plintar för den stora skylten på Sanda grävdes ner så nu är det bara snickeriet med skylten kvar. De kartor och bilder som ska sättas upp på skylten är tryckta och vi passade också på att komplettera skylten vid kajen i Mora med ytterligare två bilder. Dels en karta ritad 1868, över de sänkstöd som fanns för att de skulle kunna ta sig över Siljan med timmerfloten under den tid som ångbåtarna var i tjänst.

Här är det Christer som synar sänkstödskartan nere vid kajen. Längst till vänster i bild sitter information om vår egen förening.

Lördag 28 oktober

Det är hög tid att börja med vintersäkringen av tändkulebåtarna John, Majken och Sven. Det blir ingen upptagning nu men vi är några som tänker pumpa vattnet ur dem på lördag med början vid 10 tiden.

Vi behöver också gräva ner några betongplintar till de skyltar som vi ska sätta upp på Sanda. Det blir troligen inte så mycket arbete men det är ju bra om några medlemmar kan hjälpa till ett par timmar på lördag.

Samarbete med Siljansfors Skogsmuseum

Styrelsen för Siljansfors Skogsmuseum inbjuder Föreningen Flottningsbåtar i Siljan till erfarenhetsutbyte om vårt samarbete.

Tid: Onsdag den 8 november kl 18:00
Plats: SLU:s kontor, Kyrkogatan 19 i Mora

För skötsel och drift av Laxen, John, Sven, Majken och ånglokomobilen i Siljansfors är vi helt beroende av den verksamhet som Föreningen Flottningsbåtar i Siljan bedriver. Vi inbjuder därför, efter samråd med Gösta Frost, till en träff för att tala om de erfarenheter vi hittills har fått och dessutom om hur det fortsatta samarbetet ska utvecklas. Lars-Olof Österström informerar om planerna för Skogsmuseets framtid. Gösta Frost och Christer Karlsson informerar om de nya skyltar som ska sättas upp i Sanda och vid Saxviken.

Till kaffe/te serveras smörgåstårta.

Välkomna

Lars-Olof Österström
Ordförande, Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum

Stortvätt av Laxen

Lördagen den 14 oktober var det dags för stortvätt av SS Laxen. Rengöring både utvändigt och invärtes genomfördes i soligt höstväder.

Här är det Mats som spolar med hetvattensprutan och Hans som skrubbar Laxens ena sida.

En närbild på Mats och det blir en viss skillnad efter spolning med hetvatten.

Det blev en fikarast i höstsolen innan nästa sida påbörjades. Agnes hund  följde varje rörelse vid fikabordet noga.

Nu är det Hans som spolar och Tommy som skrubbar den här sidan.

En närstudie, och visst blev det skillnad efter hetvattenspolningen. Helhetsintrycket är att Laxen ser väldigt bra ut i skrovet vid en okulär besiktning från utsidan. Vi väntar med spänning på hur det ser ut när det gjorts en besiktning och ultraljudskontroll av plåten i skrovet.

Medan tvättningen pågick på utsidan skötte Lasse rengöring och borttagning av vissa delar på ångpannan inför en kommande besiktning inombords i maskinrummet. Ytterligare en dag som vi lämnar Laxen med en god känsla och nöjda efter ett väl genomfört arbete.

 

 

Förberedelser inför kommande vinter

På lördag den 14 oktober blir det rengöring av Laxen på Sanda. Mats Sisell har ordnat med en varmvattentvätt så att vi kan göra ren Laxen från alger och annat som fastnat på skrovet. Vi börjar vid 10 tiden och beräknar att hålla på några timmar. Det finns också lite arbete med att skruva bort några rör på Laxen innan vinterkylar slår till. Vi vill inte ha några sönderfrusna rör som sedan läcker när ångtrycket släpps på nästa sommar.

Eftersom föreningen har ansvaret även för ånglokomobilen i Siljansfors så passade vi på att vintersäkra även den maskinen under onsdagen. Onsdagen den 11 oktober var vi några som åkte ut till Siljansfors och förberedde ånglokomobilen för vintern innan kylan och vintern slår till. Lokomobilen är nu tappad på allt vatten och försedd med olja i cylindrarna samt att några detaljer fick följa med hem för renovering under vintern.

 

Lasse och Olle i arbete med att demontera pluggar och kranar.

 

Det stora lyftet

Den här veckan (40) har vi i föreningen varit riktigt duktiga. Vi har under torsdagen demonstrerat ånglokomobilen i Siljansfors till stor glädje för de besökare som var där. Under fredagen har vi lyft upp Laxen på land för service och underhållsarbete som målning samt en kontroll av skrovet. Vi har fått god hjälp av Siljan sågverk som sponsrat med virke till underlag för Laxen och framför allt Dalakranar som ordnade med själva lyftet. Det var mycket förberedelser med lyftkranen och alla motvikter innan den kunde lyfta den 32 ton tunga Laxen.

F

Först fick vi dra fram Laxen till bryggan där lyftkranen stod.

Det var trångt om utrymmet vid bryggan med flera husbåtar

Lyftstropparna på plats under Laxen

Sedan sträcktes linorna

Det gick med skohornets hjälp mellan bryggan och de andra båtarna.

På väg upp över bryggan

Laxen svävar upp på land med lite manuell styrning

På väg till bädden som förbereddes under morgonen

Nästan i rätt läge för vinterbädden

Stöttad och klar för dagen. Nu vidtar tvätt och underhåll men det blir nästa arbetspass vi tar itu med det. Det blir nog att vi byter arbetskvällarna mot någon arbetsdag under helger framöver för att vi ska kunna arbeta i dagsljus.

Uppskattat visning

Några av föreningens medlemmar gjorde en mycket uppskattad körning/visning av ånglokomobilen i Siljansfors under trosdagen den 5 oktober. De besökare som var där var dels en kurs i museikunskap och studenter från Linné Universitetet. Studenter som gjorde en tillfällig paus i sitt studerande av skogen på SLU:s försökspark.

 

Förra veckan gjorde vi ett annat viktigt arbete när vi hämtade grovvirke som vi fått av Siljan Sågverk. Virke som vi ska använda som underlag när Laxen lyfts upp på land vid Sanda båthamn under fredagen den 6 oktober.