Arbetspass på Sanda

Vi tar ett till arbetspass på Sanda på onsdag den 16 december. Vi börjar kl.9.30 och försöker kapa klart bräder till väggarna och att vi samtidigt får undan brädhögarna före innan snön kommer. Jag har beställt decembers första solsken så det blir bra arbetsväder. Välkomna de som kan.