Förbättrat vattenläge för arbetskväll

Onsdag den 13 september ser det ut som att vi kan återuppta arbetskvällarna på Laxen. Vi har även lite att göra vid båthuset på Sanda. Vi behöver röja gräs och lite sly samt lasta ved till Laxen. Förslagsvis kan vi dela upp oss så att några åker till Sanda och några åker ner till Laxen. Det är dock lite krångligt med parkering i området runt Laxen. En röjsåg med trimmer finns för röjningen vid båthuset och sedan tar jag med släpvagnen så kan vi lasta den med ved till Laxen.

Ånglokomobilen i Siljansfors

Vi behöver ställa i ordning ånglokomobilen i Siljansfors inför vintern. Det är visserligen lite tidigt men museet har inga mer planer att vi ska köra den i höst. Vi kan dessutom inte ha arbetskväll på Laxen då vattennivån fortfarande är för hög. Därför avser vi att kommande onsdag, den 6 september kl. 15.00 ställa i ordning lokomobilen inför vintern. Samåkning från Öhréns vid kl. 14.30. Agne samordnar resorna. Jag finns redan i Siljansfors den dagen efter guidning av skolelever. De som vill vara med är välkomna. Tyvärr så är inte serveringen öppen då den stängt för säsongen. Det blir eget fika.

Problemen ökar

Nu är det tredje veckan som vi får ställa in arbetskvällen på Laxen. Förutom det höga vattenståndet i Siljan som innebär problem att komma ut på bryggan, så har de som håller på med bygget av vägen genom Mora nu stängt av samtliga parkeringsplatser som vi brukar använda. Det är lite motigt just nu. Det innebär troligen att det studiebesök från Skärgårdsstiftelsen som är planerat till kommande torsdag inte heller blir av då de inte kommer dit med bussen.

Besök till Laxen

Torsdag den 24 augusti vid 11-12 tiden kommer det ett besök från Skärgårdsstiftelsen för att titta på Laxen innan de åker till Siljansfors Skogsmuseum för lunch och guidning i museet. På grund av den översvämning som just nu råder går dert inte att gå ombord på Laxen då bryggan är översvämmad. Det får bli information från landbacken.

Översvämning

Det är fortfarande översvämmat vid bryggan där Laxen ligger så det blir problem med arbetskväll även den här veckan. Vi får avvakta en sänkning av vattennivå i Saxviken.

Översvämning vid Laxens brygga

Just nu är det översvämning vid bryggan där Laxen ligger förtöjd. Det krävs stövlar för att komma torrskodd ut till Laxen. Det är tveksamt om det går att ha en arbetskväll på onsdag den 16 augusti. Vi har just nu inget akut arbete som behöver göras så vi kan ta oss en frikväll på onsdag i avvaktan på att vattennivån sjunker. Vi får hjälpas åt att hålla koll på vattennivån i Siljan framöver så att inte det blir mer problem om nivån stiger ytterligare.

Siljansfors lördag 12 augusti

Lördagen den 12 augusti kommer vi att köra ånglokomobilen i Siljansfors vid 13 tiden. Det blir ingen sågning bara lokomobilen som ska köras. I dag onsdag har vi varit där och förberett maskinen för körning. Den är fylld med vatten och alla maskindelar är monterade för drift. Vi behöver vara 3-4 personer som sköter jobbet under lördagen. Agne Karlander samordnar de förberedelser och det arbete som behöver göras under lördagen.

Onsdag den 9 augusti flyttar vi arbetspasset till Siljansfors

Skogsmuseet i Siljansfors kommer att ha aktiviteter i museet på lördag den 12 augusti och de vill att vi kör ånglokomobilen den lördagen. För at det ska fungera behöver vi förbereda lokomobilen och det gör vi på onsdag den 9 augusti. Vi samlas för samåkning kl. 13.00 vid Öhréns verkstad vid utfarten från Mora. Det blir en del montering på maskinen och vattenpåfyllning, smörjning m.m. Kvällsarbetet på Laxen uteblir den 9:e augusti.

Medlemstur med Laxen

Fredag den 28 juli kl. 15 avseglar vi med Laxen på en tur ut på Siljan. Vi räknar med att vara tillbaka på kvällen vid 21 tiden. Det kommer att bli lite enklare förtäring till självkostnadspris. Vi tillber vädergudarna så att det blir en fin tur med trevligt sällskap på aftonen.

Medlemstur med Laxen

Fredag den 28 juli planerar vi för en medlemstur med Laxen. Vi tänker oss att åka ut på förmiddagen och sedan vara ute under dagen. Vart resan kommer att gå får vi bestämma på arbetskvällen onsdagen före, dvs. den 26 juli. I går fyllde vi på bränsle med resterna av den ved som var kvar i Selja så nu är Laxen nästan fulltankad med fossilfritt bränsle, högoktanig torrgran. Vi får tillbe alla möjliga vädergudar så att vi får fint väder den 28:e.