Nedre Dalelvens flottningsförening lät åren kring sekelskiftet nybygga tre jämnstora ångvarpbåtar S/S Östa 1898. S/S Laxen 1899 och S/S Bäsingen 1905.
Fartygen tillverkades av Gefle mekaniska verkstad.

Historia

Ångvarpbåten Laxen användes för att varpa timmer på Hedesundafjärden. Att varpa timmer innebär att man spelar in en stor mängd timmer vilken hålls ihop av en lång timmerbom. Timret som spelades in kallades timmerflot och kunde innehålla över 100 000 timmerstockar. För att spela in timret var Laxen försedd med ett ångdrivet spel som hade c:a 2 000 m Wire. Laxens ångmaskin och propeller är inte dimensionerade för att kunna bogsera utan det är ångspelet som står för kraften då flotet skall dras.

Från början hade hon lägre fribord och var öppen längs sidorna och försedd med tak men under 1940-talet byggdes båten om och fick dagens utseende med styrhytt. I samband med detta installerades även oljeeldning och på så sätt kunde besättningen minskas. laxen hade sin fasta bryggplats vid Svartbäcken strax nedströms Gysinge bruk dit hon. till skillnad mot exempelvis ångvarpbåtarna i Siljan, återvände efter varje arbetsdag. Varpbåtarna i Siljan kunde ligga ute i 36 timmar varför dessa var större och besättningen arbetade i skift.

Laxen var i tjänst fram till flottningens nedläggning år 1970.Tre av flottningföreningens ångare såldes till en privatperson och Laxen såldes vidare till Leksand. Genom en bytesaffär kunde Laxen en tid senare köpas tillbaka till Gysinge. Ny ägare blev Nordiska museet. När flottningsmuseet i Gysinge avvecklades blev Silansfors skogsmuseum ny ägare av bl a laxen. Läs mer om detta under meny Om föreningen.

Bevarandegrad

Laxens panna och maskin är original från 1899 vilket gör att Laxen tillhör en liten men exklusiv skara svenska ångfartyg. Fartyget är mycket väl bevarat och all maskinell utrustning finns kvar på plats i fartyget.
Fartygets ångpanna och maskin renoverades 2002. Pannan var före renoveringen pga dåliga tuber underkänd.