Arbetspass på Sanda 25 november kl. 10.00

Vi fortsätter med arbetet på Sanda i morgon onsdag kl. 10.00 börjar vi. Vi ska göra klart en del så att vi får in båtarna. Mats räknar med att köra in båtarna antingen onsdag em, eller torsdag em. Innan dess ska vi skruva upp några stagningar under taket. När båtarna är på plats kan vi göra ställningar på framsidan för att göra klart i takfoten på framsidan. Nu kan vi ju kosta på oss att även arbeta under tak vilket känns skönt.