Riksantikvarieämbetet ger bidrag till Laxen

I höstas upptäckte vi att tuberna i pannan på Laxen var rostangripna, de var så dåliga att de måste bytas. Vi gjorde därför en ansökan om bidrag för detta tillsammans med Laxens ägare Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum till Riksantikvarieämbetet. Nu har de beslutat om att fördela 17 miljoner kronor till olika objekt runt om i landet till olika kulturverksamheter. Vi fick del av detta både vad gäller byte av tuberna i pannan och till utbildning av skötare av ånglokomobilen i Siljansfors. Till renovering av Laxen har vi tilldelats 83 000 kronor och för utbildning m.m. till ånglokomobilen i Siljansfors 47 500 kronor. Det som just nu är problemet är restriktionerna ang. Coronaviruset då vi ska hålla socialt avstånd till varandra. Det blir lite svårt att göra det om man ska trängas i ett trångt maskinrum på Laxen och byta tuber i pannan. Vi jobbar dock vidare på hur vi kan lösa det problemet, för problem är ju till för att lösas.

Vi får i alla fall tacka Riksantikvarieämbetet för det bidrag vi tilldelats och att regeringen och riksdag fortsätter att anslå pengar till dessa insatser för ett bevarande och en utveckling av kulturarvet i Sverige.

Gösta Frost

Byggnation av tak på Sanda

Vi börjar årets arbetssammankomster med att starta bygget av taket på Sanda. Vi har haft en planeringsträff om detta i början av veckan och bestämt att vi träffas på tisdag den 19 maj kl.10.00

för att starta med att röja upp under taket som finns där i dag. De medlemmar som kan och har lust att göra ett ryck är välkomna.

Gösta Frost

tel. 070-52 37 907

Laxen åter vid kajen i Mora

Nu är Laxen åter vid kajen i Mora centrum. Bogserades dit lördagen den 2 maj. Vi får väl se hur vi ska klara av de reparationer som behöver göras med pannan nu då det råder restriktioner på att hålla behörigt avstånd till varandra.

Vi tänker i vart fall börja säsongen med ett utbildnings inslag redan på torsdag den 7 maj. Det är en konferens om eldning i ångpannor som kommer att sändas via webbsändning från Norrköping. Det börjar kl. 10.00 och beräknas hålla på till kl. 15.00. Vi kommer att vara i Norets Folkets Hus och ta del av sändningen där. Om tekniken funkar som det är tänkt så kommer vi att kunna vara med och ställa frågor till föreläsarna.

Den som vill vara med kan höra av sig till Gösta Frost på tel. 070-52 37 907 eller via e-post. gosta@frost.ws

Enklare förtäring kommer vi att ordna så därför vill vi veta hur många det blir.

Vänligen

Gösta Frost

Lördagsarbete 15 februari med S/S Tomten

På lördag den 15 februari kommer några från föreningen att åka till Venjan för att hjälpa dem med lite jobb på S/S Tomten.

Den som vill hjälpa till kan kontakta Agne Karlander för samåkning. Agne K. tel. 070-34 81 078.

 

Årsmöte den 7 februari

Föreningen Flottningsbåtar i Siljan håller årsmöte fredagen den 7 februari 2020 kl.18.00 i Mora-Norets Folkets Hus.

Samtliga medlemmar är välkomna och det blir förutom årsmötet en egenlagad middag efter det formella mötet. Vi ska köpa in matvaror till middagen och behöver därför veta hur många som tänker delta i middagen. Föreningen bjuder på maten. Anmälan om deltagande i middagen senast onsdag den 5 februari till Gösta Frost på tel. 070-52 37 907 eller på E-post: gosta@frost.ws

Det blir också föredrag och filmvisning så det blir en trevlig kväll.

Medlemsavgiften/år är 200 kr och kan betalas till

bankgiro 176-6484. Ange namn och e-post.

Styrelsen

Medlemskap 2020

Nu är det dags att förnya medlemskapet för 2020. Avgiften sätts in på Bankgiro 176-6484.

Ange namn och E-postadress på meddelandefältet eller avin då det finns flera ogiltiga adresser som behöver uppdateras i registret.

Det kommande året kommer att innehålla flera stora utmaningar så vi hoppas att alla nuvarande medlemmar blir kvar och vi lyckas ragga många nya medlemmar till föreningen.

Styrelsen

Årsmöte i Föreningen Flottningsbåtar i Siljan

Det är dags att summera år 2019 och det gör vi på sedvanligt sätt med årsmöte och därefter egen tillagad middag. Årsmötet blir fredag den 7 februari kl. 18.00 och platsen blir Mora-Norets Folkets Hus.

Alla medlemmar är välkomna och vi vill gärna att du meddelar om du vill deltaga i middagen, detta för att vi ska kunna beräkna hur mycket matvaror vi ska köpa in. Anmälan till Gösta Frost via e-post: gosta@frost.ws eller på telefon 070-52 37 907.

Välkommen

Styrelsen

Vinterbilder på Laxen

Några vinterbilder på Laxen från annandag jul.

Ser lite gråkallt ut men det är bättre med nästa bild.

Ett nytt år närmar sig och redan i januari blir det aktiviteter för föreningen. Vi har fått en inbjudan till en avstämningsträff med ledningen för Siljansfors Skogsmuseum. Den äger rum onsdagen den 15 januari kl. 15.00. Vi kommer att prata om året som varit och kommande aktiviteter under 2020. För att veta hur många från vår förening som vill vara med så vill vi ha besked om detta senast den 8 januari. Meddela detta till Gösta Frost tel. 070-52 37 907 eller e-post gosta@frost.ws

Den här bilden har Hans Forsström tagit vid sin dagliga tillsyn på Laxen under annandagen. Denna solig bild får illustrera det kommande året för föreningen med kommande turer med Laxen.

Årsmötet i föreningen kommer att hållas fredag den 7 februari. Det kommer mer information om detta senare.

Gott Nytt År

 

Varpbåten John i vinteride

Inför den stundande vintern har varpbåten John dragit några gamla presenningar över sig på gamla flottningsdepån på Sanda. Det blev ett litet haveri med vagnen vid upptagningen då axeln gick av. Det får vi åtgärda till våren när vårsolen börjar värma igen.

 

Fredagsmys och söndagsjobb

Fredag den 25 oktober kl. 15.00 avgår SS Laxen på en sista resa för säsongen. Vi tar en tur (1-2 timmar) ut på Siljans vatten och landar sedan i hamnen på Sanda där Laxen ska vara i vinter. Vi börjar elda på torsdag eftermiddag ifall någon vill vara med i uppladdningen. Det blir lite enklare förtäring under resan.

På söndag den 27/10 kl. 10.00 behöver vi vara några som hjälper till med lite arbeten med bryggorna vid båtklubben på Sanda. Båtklubben har arbetsdag då och vi behöver fixa till bryggan där Laxen ska vara i vinter. Gösta Frost, tel. 070-52 37 907.