Onsdag den 9 augusti flyttar vi arbetspasset till Siljansfors

Skogsmuseet i Siljansfors kommer att ha aktiviteter i museet på lördag den 12 augusti och de vill att vi kör ånglokomobilen den lördagen. För at det ska fungera behöver vi förbereda lokomobilen och det gör vi på onsdag den 9 augusti. Vi samlas för samåkning kl. 13.00 vid Öhréns verkstad vid utfarten från Mora. Det blir en del montering på maskinen och vattenpåfyllning, smörjning m.m. Kvällsarbetet på Laxen uteblir den 9:e augusti.

Medlemstur med Laxen

Fredag den 28 juli kl. 15 avseglar vi med Laxen på en tur ut på Siljan. Vi räknar med att vara tillbaka på kvällen vid 21 tiden. Det kommer att bli lite enklare förtäring till självkostnadspris. Vi tillber vädergudarna så att det blir en fin tur med trevligt sällskap på aftonen.

Medlemstur med Laxen

Fredag den 28 juli planerar vi för en medlemstur med Laxen. Vi tänker oss att åka ut på förmiddagen och sedan vara ute under dagen. Vart resan kommer att gå får vi bestämma på arbetskvällen onsdagen före, dvs. den 26 juli. I går fyllde vi på bränsle med resterna av den ved som var kvar i Selja så nu är Laxen nästan fulltankad med fossilfritt bränsle, högoktanig torrgran. Vi får tillbe alla möjliga vädergudar så att vi får fint väder den 28:e.

Onsdagstur med Laxen

Onsdag 5 juli kl. 18.00 är det jobbarkväll på Laxen. Det är planerat att bli en kombinerad kväll med både jobb och en åktur med Laxen. Vi håller på att elda upp värme i pannan efter att vi under tisdagen har plockat ihop alla delar i pannan så nu blir det en tur. Det var planerat en tur på torsdag kväll men den är inställd för då blir det dåligt väder. Det kommer att vara aktiviteter under torsdagen på kajen så v har ångan uppe för lite visning och reklam för ångbåtens förträfflighet i det moderna samhället. En arbetstur med Laxen och det går bra att ta med lite bröd till fikat.

Nu planerar vi att tuta och köra

Vi har gjort en del reparationer och packningsbyten på Laxen sedan vi körde in till bryggan i Saxviken. Nu är det dags att elda och köra för vi har mycket okört efter de omfattande reparationer som vi gjort. Mats har kört två traktorlass ved till vedbryggan vid Sanda för att kunna hålla ångan uppe under hela sommaren. Kommande onsdag den 28 juni kl.18 träffas vi som vanligt på Laxen för att planera sommarens turer med Laxen. Välkommen

VedkörningI

I morgon onsdag den 21 juni behöver vi trava och taka ved vid vedbryggan vid Siljansågen. Mats behöver släpvagnen inför midsommar och då måste den tömmas. Just nu står släpvagnen i Selja på Mjogåkersvägen 3, den är halvfylld och det finns en driva med kluven ved som ska lastas på innan onsdag eftermiddag då Mats tänker hämta släpvagnen och köra ner den till vedbryggan. Ett motionspass att lasta ved under tisdagen går bra för den som är intresserad. Lastning på tisdag och vedtravning på onsdag kväll.

Tur med Laxen

Lördag den 13 maj avser vi att flytta Laxen från Sanda båthamn till Saxviken för egen maskin om det går som vi tänkt. Vi börjar elda på fredag för att värma upp pannan efter vintern och fortsätter eldningen på lördag förmiddag för att avgå från Sanda vid 13 tiden. Det blir först till vedbryggan för att bunkra ved och om allt fungerar blir det en kortare tur ut på Siljan innan vi går in till kajen i Saxviken.

Eftersom vi varit duktiga så bör vi belönas och det tänkte jag ordna med att bjuda på en kolbulle ute på Siljans vatten i sol och vackert väder. Det kan behövas lite hjälp med eldningen på fredag om vi behöver fylla på ved från det lager vi har i båthuset.

Bränsle till Laxen

Fredag den 5 maj på eftermiddagen kommer Mats att köra ett traktorlass med kapad och kluven ved till vedbryggan vid Siljans sågverk. Det innebär att det finns ved vid bryggan som ska travas och täckas med plåtar under helgen för den som vill trava ved. Vedhanteringen i Selja fortsätter med kapning och klyvning tills det tar slut. Fredag förmiddag med början kl. 10 ska lite till klyvas och lastas på vagnen innan den åker till vedbryggan. Om någon vill och kan kapa så går det också bra.

Arbetspass med vedhantering

Nu när vädret har blivit bättre så fortsätter vi att göra i ordning ved till Laxens framtida fart ut på Siljan. Den som vill hjälpa till kan komma till Selja, Mjogåkrsvägen 3. Vi har ett drygt traktorlass med torrgranar som ska kapas och klyvas. I dag har Christer T. kapat en hel del med motorsåg. Det är bra om det är två man som kan hålla igång klyven för det tar längre tid att klyva än att kapa. Mats har ställt sin traktorsläpvagn till förfogande så vi kan slänga på den kapade veden som sedan transporteras till vedbryggan med traktor. I morgon onsdag 3 maj kommer Hans och jag att klyva från kl. 10.00 till kl.13.00. Det vore bra om vi kan göra klart den här veden under denna vecka så att Mats får tillbaka sin släpvagn som brukas för annat ändamål.

Torsdag och fredag går det bra att göra ett arbetspass. Vi börjar vid 10 tiden på förmiddagen.

När vi är klara med veden så kommer vi att börja renovera vedbryggan på onsdagskvällarna troligen om ett par veckor.

Välkomna

Vedkapning och klyvning

I dag har Anders och Christer levererat ett traktorlass med ved till Selja. Veden är avsedd för Laxen och ska kapas och klyvas. Eftersom det just nu inte är farbar väg till vedbryggan har veden hamnat i Selja på Mjogåkersvägen 3. Det är grova torrgranar så vi behöver kapa med motorsåg då det är för tungarbetet att hantera med kapen. Klyver gör vi med hydralklyven. Anders kommer att köra hit ytterligare ett lass med ved men för att vi ska få plats med den behöver vi kapa undan en del av den ved som de kom med i dag. Vi kan börja nästa vecka om det är någon/ några som kan göra några timmar så är det bara att höra av sig till Gösta på tel. 070-52 37 907. Helst dagtid och tanken är att vi kör den kluvna veden till båthuset på Sanda, dvs. det är bra med bil och släp.