Översvämning vid Laxens brygga

Just nu är det översvämning vid bryggan där Laxen ligger förtöjd. Det krävs stövlar för att komma torrskodd ut till Laxen. Det är tveksamt om det går att ha en arbetskväll på onsdag den 16 augusti. Vi har just nu inget akut arbete som behöver göras så vi kan ta oss en frikväll på onsdag i avvaktan på att vattennivån sjunker. Vi får hjälpas åt att hålla koll på vattennivån i Siljan framöver så att inte det blir mer problem om nivån stiger ytterligare.