Översvämning

Det är fortfarande översvämmat vid bryggan där Laxen ligger så det blir problem med arbetskväll även den här veckan. Vi får avvakta en sänkning av vattennivå i Saxviken.