Besök till Laxen

Torsdag den 24 augusti vid 11-12 tiden kommer det ett besök från Skärgårdsstiftelsen för att titta på Laxen innan de åker till Siljansfors Skogsmuseum för lunch och guidning i museet. På grund av den översvämning som just nu råder går dert inte att gå ombord på Laxen då bryggan är översvämmad. Det får bli information från landbacken.