Besök till Laxen

Torsdag den 24 augusti vid 11-12 tiden kommer det ett besök från Skärgårdsstiftelsen för att titta på Laxen innan de åker till Siljansfors Skogsmuseum för lunch och guidning i museet. På grund av den översvämning som just nu råder går dert inte att gå ombord på Laxen då bryggan är översvämmad. Det får bli information från landbacken.

Översvämning

Det är fortfarande översvämmat vid bryggan där Laxen ligger så det blir problem med arbetskväll även den här veckan. Vi får avvakta en sänkning av vattennivå i Saxviken.

Översvämning vid Laxens brygga

Just nu är det översvämning vid bryggan där Laxen ligger förtöjd. Det krävs stövlar för att komma torrskodd ut till Laxen. Det är tveksamt om det går att ha en arbetskväll på onsdag den 16 augusti. Vi har just nu inget akut arbete som behöver göras så vi kan ta oss en frikväll på onsdag i avvaktan på att vattennivån sjunker. Vi får hjälpas åt att hålla koll på vattennivån i Siljan framöver så att inte det blir mer problem om nivån stiger ytterligare.

Siljansfors lördag 12 augusti

Lördagen den 12 augusti kommer vi att köra ånglokomobilen i Siljansfors vid 13 tiden. Det blir ingen sågning bara lokomobilen som ska köras. I dag onsdag har vi varit där och förberett maskinen för körning. Den är fylld med vatten och alla maskindelar är monterade för drift. Vi behöver vara 3-4 personer som sköter jobbet under lördagen. Agne Karlander samordnar de förberedelser och det arbete som behöver göras under lördagen.

Onsdag den 9 augusti flyttar vi arbetspasset till Siljansfors

Skogsmuseet i Siljansfors kommer att ha aktiviteter i museet på lördag den 12 augusti och de vill att vi kör ånglokomobilen den lördagen. För at det ska fungera behöver vi förbereda lokomobilen och det gör vi på onsdag den 9 augusti. Vi samlas för samåkning kl. 13.00 vid Öhréns verkstad vid utfarten från Mora. Det blir en del montering på maskinen och vattenpåfyllning, smörjning m.m. Kvällsarbetet på Laxen uteblir den 9:e augusti.

Medlemstur med Laxen

Fredag den 28 juli kl. 15 avseglar vi med Laxen på en tur ut på Siljan. Vi räknar med att vara tillbaka på kvällen vid 21 tiden. Det kommer att bli lite enklare förtäring till självkostnadspris. Vi tillber vädergudarna så att det blir en fin tur med trevligt sällskap på aftonen.

Medlemstur med Laxen

Fredag den 28 juli planerar vi för en medlemstur med Laxen. Vi tänker oss att åka ut på förmiddagen och sedan vara ute under dagen. Vart resan kommer att gå får vi bestämma på arbetskvällen onsdagen före, dvs. den 26 juli. I går fyllde vi på bränsle med resterna av den ved som var kvar i Selja så nu är Laxen nästan fulltankad med fossilfritt bränsle, högoktanig torrgran. Vi får tillbe alla möjliga vädergudar så att vi får fint väder den 28:e.

Onsdagstur med Laxen

Onsdag 5 juli kl. 18.00 är det jobbarkväll på Laxen. Det är planerat att bli en kombinerad kväll med både jobb och en åktur med Laxen. Vi håller på att elda upp värme i pannan efter att vi under tisdagen har plockat ihop alla delar i pannan så nu blir det en tur. Det var planerat en tur på torsdag kväll men den är inställd för då blir det dåligt väder. Det kommer att vara aktiviteter under torsdagen på kajen så v har ångan uppe för lite visning och reklam för ångbåtens förträfflighet i det moderna samhället. En arbetstur med Laxen och det går bra att ta med lite bröd till fikat.

Nu planerar vi att tuta och köra

Vi har gjort en del reparationer och packningsbyten på Laxen sedan vi körde in till bryggan i Saxviken. Nu är det dags att elda och köra för vi har mycket okört efter de omfattande reparationer som vi gjort. Mats har kört två traktorlass ved till vedbryggan vid Sanda för att kunna hålla ångan uppe under hela sommaren. Kommande onsdag den 28 juni kl.18 träffas vi som vanligt på Laxen för att planera sommarens turer med Laxen. Välkommen

VedkörningI

I morgon onsdag den 21 juni behöver vi trava och taka ved vid vedbryggan vid Siljansågen. Mats behöver släpvagnen inför midsommar och då måste den tömmas. Just nu står släpvagnen i Selja på Mjogåkersvägen 3, den är halvfylld och det finns en driva med kluven ved som ska lastas på innan onsdag eftermiddag då Mats tänker hämta släpvagnen och köra ner den till vedbryggan. Ett motionspass att lasta ved under tisdagen går bra för den som är intresserad. Lastning på tisdag och vedtravning på onsdag kväll.