Planeringsmöte på Sanda 18 april kl. 18.00

Fredagen den 12 april hade vi vårt årsmöte och bestämde då att hålla det första planeringsmötet för säsongen på Sanda torsdagen den 18 april kl. 18.00. Det som är tänkt att göras är en planering över de arbetsuppgifter som behöver göras inför sommarsäsongen. Vedbryggan, maskin i Laxen m.m. De som kan komma är välkomna. Mötet är lite hastigt påkommet så det är några som inte kan närvara den här gången.

En annan sak som diskuterades på årsmötet är de årliga medlemsavgifterna i föreningen. Beslutet blev att till kommande år 2025 höja medlemsavgiften till 250 kr/år. Men för i år 2024 så är avgiften 200 kr. Det är 11 medlemmar som hittills har betalat medlemsavgiften för 2024 så det är flera som förväntas betala framöver.

Föreningen Flottningsbåtar i Siljan

Bankgiro: 176-6484