Anmälan till middagen inför årsmöttet

Fredag den 12 april håller föreningen årsmöte i Mora-Norets Folkets Hus och vi har för avsikt att på sedvanligt vis ordna med lite mat och trivsamheter i samband med årsmötet. För att vi ska veta hur mycket matvaror som ska inköpas till mötet vill vi veta hur många som kommer till mötet och som avser att äta middag efter mötet.

Vi vill att du anmäler dig senast på torsdag den 11 april till Gösta Frost på tel. 070-52 37 907 eller via e-post gosta@frost.ws