Medlemstur med Laxen

Söndag den 8 oktober gör vi en tur med Laxen ut på Siljan. Vi beräknar att avgå från kajen vid 12 tiden. Medlemmar som inte var närvarande i onsdags kan höra av sig om de vill åka med så vi kan planera lämplig förtäring under åkturen.

Vi börjar elda under lördagen.