Förbättrat vattenläge för arbetskväll

Onsdag den 13 september ser det ut som att vi kan återuppta arbetskvällarna på Laxen. Vi har även lite att göra vid båthuset på Sanda. Vi behöver röja gräs och lite sly samt lasta ved till Laxen. Förslagsvis kan vi dela upp oss så att några åker till Sanda och några åker ner till Laxen. Det är dock lite krångligt med parkering i området runt Laxen. En röjsåg med trimmer finns för röjningen vid båthuset och sedan tar jag med släpvagnen så kan vi lasta den med ved till Laxen.