Tubbyte Laxen

I dag torsdag 4 juni passerade vi ett av de hinder vi har då det gäller tubbytet i Laxen. Vi fick loss alla åtta muttrar som satt på stagtuberna så nu går det att komma åt att fräsa bort falsen på alla tuber. Tre man i sex timmar och med hjälp av stora mutterdragare samt en hemmagjord hylsa som Agne konstruerat och med förvärmning med gassvets så lyckades vi få loss alla muttrar. Det innebär att vi troligen hinner fräsa bort falsen på övriga tuber under morgondagen och sedan skicka tillbaka fräsverktyget till företaget vi hyrt den av. Nedan några bilder som visar förloppet.

Lasse förvärmer med gas och Agne är beredd mer mutterdragaren.

Agne med mutterdragaren, det är tunga maskiner och verktyg att hålla på med och dessutom skakiga.

Nästa mutter på gång.

Äntligen den rackaren gjorde mycket motstånd, men nu är den loss. Det känns bra när det visar sig att teorin med konstruktionen av verktyget håller i praktiken.

Tubbyte i Laxens panna

Arbete med taket på Sanda fortsätter på tisdag 9/6 kl. 10.00 – 13.00.

Renoveringen av Laxens panna är påbörjad. Det sker med försiktighet i dessa Coronatider så det går inte så fort men ändå framåt. I dag onsdag 3/6 har vi plockat bort luckan till eldstaden på pannan. En del av tuberna är också avfrästa men vi behöver skruva bort en del muttrar på stagtuberna för att komma åt samtliga 44 tuber. Nedan ser ni lite bilder och lite av de verktyg som vi behöver för att klara jobbet. Specialgjorda nycklar av dimension större. m.m.

Lasse och Agne med den nyligen borttagna eldstads luckan.

Eldstaden och man ser också några av de frästa tubändarna.

Agne med fräsverktyget som vi hyrt för ändamålet.

Lasse med en specialgjord nyckel för mutterborttagning. Tillverkad i Mora. Trots storleken så är det svårt att få loss muttrarna de sitter som attan.

Arbetspass på Sanda

Vi fortsätter arbetspassen med bygget av taket på Sanda. Måndag den 1 juni blir det ett pass med början kl. 10.00 då vi får hämta sågat virke på Siljan sågverks timmerterminal. Mats Sisell kommer att hämta virket med traktor men vi behöver vara några man som plockar fram en del virke manuellt så det går att lasta med kran på traktorn. De som tänker sig att hjälpa till får gå från badplatsen utmed stranden förbi vedbryggan så kommer man till en övergång till terminalen. Förse er med en gul väst och handskar så att ni syns när ni vistas på terminalen.

Tisdag den 2 juni kl. 10.00 – 13.00 fortsätter vi med själva bygget av taket som då kommer att vara en del rivningsarbeten.

Gösta Frost

tel. 070-52 37 907

Byggnation av taket på Sanda

Vi har påbörjat utbyggnaden av taket där vi vinterförvarar småbåtarna på Sanda.

Nu fortsätter vi med det arbetet och vi gör ett arbetspass på tisdag den 26 maj kl. 10.00.

De som kan vara med är välkomna. Det blir lite rivningsarbete och byggande av ställningar.

Beroende på hur det artar sig med arbetet så kan det också bli ett arbetspass på onsdagskvällarna framöver.

Gösta Frost

Tel. 070-52 37 907

 

Riksantikvarieämbetet ger bidrag till Laxen

I höstas upptäckte vi att tuberna i pannan på Laxen var rostangripna, de var så dåliga att de måste bytas. Vi gjorde därför en ansökan om bidrag för detta tillsammans med Laxens ägare Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum till Riksantikvarieämbetet. Nu har de beslutat om att fördela 17 miljoner kronor till olika objekt runt om i landet till olika kulturverksamheter. Vi fick del av detta både vad gäller byte av tuberna i pannan och till utbildning av skötare av ånglokomobilen i Siljansfors. Till renovering av Laxen har vi tilldelats 83 000 kronor och för utbildning m.m. till ånglokomobilen i Siljansfors 47 500 kronor. Det som just nu är problemet är restriktionerna ang. Coronaviruset då vi ska hålla socialt avstånd till varandra. Det blir lite svårt att göra det om man ska trängas i ett trångt maskinrum på Laxen och byta tuber i pannan. Vi jobbar dock vidare på hur vi kan lösa det problemet, för problem är ju till för att lösas.

Vi får i alla fall tacka Riksantikvarieämbetet för det bidrag vi tilldelats och att regeringen och riksdag fortsätter att anslå pengar till dessa insatser för ett bevarande och en utveckling av kulturarvet i Sverige.

Gösta Frost

Byggnation av tak på Sanda

Vi börjar årets arbetssammankomster med att starta bygget av taket på Sanda. Vi har haft en planeringsträff om detta i början av veckan och bestämt att vi träffas på tisdag den 19 maj kl.10.00

för att starta med att röja upp under taket som finns där i dag. De medlemmar som kan och har lust att göra ett ryck är välkomna.

Gösta Frost

tel. 070-52 37 907

Laxen åter vid kajen i Mora

Nu är Laxen åter vid kajen i Mora centrum. Bogserades dit lördagen den 2 maj. Vi får väl se hur vi ska klara av de reparationer som behöver göras med pannan nu då det råder restriktioner på att hålla behörigt avstånd till varandra.

Vi tänker i vart fall börja säsongen med ett utbildnings inslag redan på torsdag den 7 maj. Det är en konferens om eldning i ångpannor som kommer att sändas via webbsändning från Norrköping. Det börjar kl. 10.00 och beräknas hålla på till kl. 15.00. Vi kommer att vara i Norets Folkets Hus och ta del av sändningen där. Om tekniken funkar som det är tänkt så kommer vi att kunna vara med och ställa frågor till föreläsarna.

Den som vill vara med kan höra av sig till Gösta Frost på tel. 070-52 37 907 eller via e-post. gosta@frost.ws

Enklare förtäring kommer vi att ordna så därför vill vi veta hur många det blir.

Vänligen

Gösta Frost

Lördagsarbete 15 februari med S/S Tomten

På lördag den 15 februari kommer några från föreningen att åka till Venjan för att hjälpa dem med lite jobb på S/S Tomten.

Den som vill hjälpa till kan kontakta Agne Karlander för samåkning. Agne K. tel. 070-34 81 078.

 

Årsmöte den 7 februari

Föreningen Flottningsbåtar i Siljan håller årsmöte fredagen den 7 februari 2020 kl.18.00 i Mora-Norets Folkets Hus.

Samtliga medlemmar är välkomna och det blir förutom årsmötet en egenlagad middag efter det formella mötet. Vi ska köpa in matvaror till middagen och behöver därför veta hur många som tänker delta i middagen. Föreningen bjuder på maten. Anmälan om deltagande i middagen senast onsdag den 5 februari till Gösta Frost på tel. 070-52 37 907 eller på E-post: gosta@frost.ws

Det blir också föredrag och filmvisning så det blir en trevlig kväll.

Medlemsavgiften/år är 200 kr och kan betalas till

bankgiro 176-6484. Ange namn och e-post.

Styrelsen

Medlemskap 2020

Nu är det dags att förnya medlemskapet för 2020. Avgiften sätts in på Bankgiro 176-6484.

Ange namn och E-postadress på meddelandefältet eller avin då det finns flera ogiltiga adresser som behöver uppdateras i registret.

Det kommande året kommer att innehålla flera stora utmaningar så vi hoppas att alla nuvarande medlemmar blir kvar och vi lyckas ragga många nya medlemmar till föreningen.

Styrelsen