Byggnation av taket på Sanda

Vi har påbörjat utbyggnaden av taket där vi vinterförvarar småbåtarna på Sanda.

Nu fortsätter vi med det arbetet och vi gör ett arbetspass på tisdag den 26 maj kl. 10.00.

De som kan vara med är välkomna. Det blir lite rivningsarbete och byggande av ställningar.

Beroende på hur det artar sig med arbetet så kan det också bli ett arbetspass på onsdagskvällarna framöver.

Gösta Frost

Tel. 070-52 37 907