Arbetspass på Sanda

Vi fortsätter arbetspassen med bygget av taket på Sanda. Måndag den 1 juni blir det ett pass med början kl. 10.00 då vi får hämta sågat virke på Siljan sågverks timmerterminal. Mats Sisell kommer att hämta virket med traktor men vi behöver vara några man som plockar fram en del virke manuellt så det går att lasta med kran på traktorn. De som tänker sig att hjälpa till får gå från badplatsen utmed stranden förbi vedbryggan så kommer man till en övergång till terminalen. Förse er med en gul väst och handskar så att ni syns när ni vistas på terminalen.

Tisdag den 2 juni kl. 10.00 – 13.00 fortsätter vi med själva bygget av taket som då kommer att vara en del rivningsarbeten.

Gösta Frost

tel. 070-52 37 907