Riksantikvarieämbetet ger bidrag till Laxen

I höstas upptäckte vi att tuberna i pannan på Laxen var rostangripna, de var så dåliga att de måste bytas. Vi gjorde därför en ansökan om bidrag för detta tillsammans med Laxens ägare Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum till Riksantikvarieämbetet. Nu har de beslutat om att fördela 17 miljoner kronor till olika objekt runt om i landet till olika kulturverksamheter. Vi fick del av detta både vad gäller byte av tuberna i pannan och till utbildning av skötare av ånglokomobilen i Siljansfors. Till renovering av Laxen har vi tilldelats 83 000 kronor och för utbildning m.m. till ånglokomobilen i Siljansfors 47 500 kronor. Det som just nu är problemet är restriktionerna ang. Coronaviruset då vi ska hålla socialt avstånd till varandra. Det blir lite svårt att göra det om man ska trängas i ett trångt maskinrum på Laxen och byta tuber i pannan. Vi jobbar dock vidare på hur vi kan lösa det problemet, för problem är ju till för att lösas.

Vi får i alla fall tacka Riksantikvarieämbetet för det bidrag vi tilldelats och att regeringen och riksdag fortsätter att anslå pengar till dessa insatser för ett bevarande och en utveckling av kulturarvet i Sverige.

Gösta Frost