Veteranbåtar på Saxviken och bränsledepå

Under helgen har det varit mycket aktiviteter på Saxviken med många fina båtar av olika slag. Vi medverkade under lördagen med SS/Laxen i defileringen och hade ”öppet hus” på Laxen hela helgen. Många besökare som  var mycket tacksamma för att de fick göra besök på Laxen och titta ner i maskinrummet. Laxen låg jämte SS/Flottisten som vi får betrakta som Siljans pärla bland alla veteranbåtar.

I onsdags hade vi arbetskväll som vanligt där några såg över maskinen inför helgen och några ägnade sig åt kapa och klyva ved vid den renoverade bryggan vid Siljansågen.

Som ni ser av bilden så har vi nu två travar med ved på tork inför nästa säsong. Apropå ved så blev det så lyckosamt för vår del under helgen att SS Engelbrekt som hade flera turer i Mora under helgen fick ved över som de lämnade i Mora. Vi fick ta reda på den veden och nu har vi tankat upp Laxen så den blev helt fylld med ved under söndagskvällen. Det är laddat för nya turer.

Två av fem nöjda vedhuggare efter onsdagens arbetskväll Rolf Eriksson och Mats Sisell.