Båtfärd till Vaverön

Medlemstur med övernattning till Vaverön den 16-17 september 2017.

Det blir en träff med medlemmar i Siljans Fartygsförening. Det brukar vara en trevlig samvaro och det blir middag på Engelbrekt på lördag kväll. De medlemmar som vill åka med ska anmäla sig senast den 9 september till Gösta Frost. Tel 070-52 37 907 eller via e-post: gosta@frost.ws

Vi behöver anmälan för föreställning av middagen på Engelbrekt.