Tur med Laxen

Lördag den 13 maj avser vi att flytta Laxen från Sanda båthamn till Saxviken för egen maskin om det går som vi tänkt. Vi börjar elda på fredag för att värma upp pannan efter vintern och fortsätter eldningen på lördag förmiddag för att avgå från Sanda vid 13 tiden. Det blir först till vedbryggan för att bunkra ved och om allt fungerar blir det en kortare tur ut på Siljan innan vi går in till kajen i Saxviken.

Eftersom vi varit duktiga så bör vi belönas och det tänkte jag ordna med att bjuda på en kolbulle ute på Siljans vatten i sol och vackert väder. Det kan behövas lite hjälp med eldningen på fredag om vi behöver fylla på ved från det lager vi har i båthuset.