Bränsle till Laxen

Fredag den 5 maj på eftermiddagen kommer Mats att köra ett traktorlass med kapad och kluven ved till vedbryggan vid Siljans sågverk. Det innebär att det finns ved vid bryggan som ska travas och täckas med plåtar under helgen för den som vill trava ved. Vedhanteringen i Selja fortsätter med kapning och klyvning tills det tar slut. Fredag förmiddag med början kl. 10 ska lite till klyvas och lastas på vagnen innan den åker till vedbryggan. Om någon vill och kan kapa så går det också bra.