Studiebesök på Fiskarheden

Torsdag den 19 september kl. 09.30 är vi inbjudna till ett studiebesök till Fiskarhedens sågverk. Kontakterna har skapats genom det samarbete vi haft då vi kört igång sågen i Siljansfors. För att planera resan träffas vi på Laxen onsdag den 18 på kvällen då det är arbetskväll. Det är tänkt att vi äter lunch vid Sixten Jernbergs museet efter studiebesöket. Var och en betalar sin lunch. Den som inte kan komma till planeringen på Laxen kvällen innan får kontakta mig så vi vet hur många som kommer med. Gösta Frost. tel 070-52 37 907 eller e-post gosta@frost.ws