Arbetskväll onsdag 25 september

Lördag den 28 september kl.11.00 ska vi köra ånglokomobilen och sågen i Siljansfors. Inför den dagen behöver vi ställa i ordning en del saker med lokomotiven och sågverket. Med anledning av detta så blir arbetskvällen den 25 september förlagd till Siljansfors. Vi behöver börja lite tidigare för att utnyttja ljuset så vi samlas kl. 17.00 vid Metallhuset på Kyrkogatan 36 i Mora för samåkning till Siljansfors. Vänligen

Gösta Frost tel. 070-52 37 907 eller e-post gosta@frost.ws