Påminnelse om medlemsavgift

I samband med en genomgång av medlemsregistret upptäckte jag att många inte har betalt sitt medlemskap för innevarande år. Vi är helt beroende av våra medlemsavgifter och även om du inte deltar i utflykter eller arbetet med båtarna så är vi tacksamma för alla som stödjer vår förening med ett medlemskap.

Olle Knihs

Kassör