Arbets-kvällarna startar nu för Laxen

Trots lite blandat väder och lågt vattenstånd i Siljan Ska vi försöka att köra över Laxen och John till Saxviken på Onsdag den 18/5. Därefter statar de traditionella arbetskvällarna varje Onsdag kl. 18.00. Alla är naturligtvis välkomman att vara med. Det finns alltid en massa saker att göra och som vanligt bryter vi för fikapaus då vi diskuterar vad som skall prioriteras mm. Nu på Onsdag samlas vi på Sanda vid båtklubben kl. 18.00