Kallelse till årsmöte i För. Flottningsbåtar i Siljan

Fredag den 8 april kl. 18.00 håller Föreningen Flottningsbåtar i Siljan årsmöte i Mora-Norets Folkets Hus. I enlighet med den tradition vi har i föreningen så avhandlar vi årsmötet först och sedan blir det matlagning och avnjutande av en middag i trevligt sällskap. För att vi ska veta hur mycket mat som ska inhandlas behöver vi få besked av dig som medlem om du tänker vara med på middagen. Senast på torsdag den 7 april vill vi ha besked om deltagande i middagen. Besked lämnas till Gösta Frost på e-post till gosta@frost.ws eller på telefon 070-52 37 907.

Välkomna