Det våras för Laxen

Välkommen till en upptaktsträff på onsdag den 27 april kl. 18.00. Vi träffas på Laxen i Sanda båthamn. Tanken är att vi ska träffas och planera för att förbereda Laxen inför sommaren. Det är inte tänkt att bli något praktiskt arbete på denna träff, bara fika och diskussion om hur vi vill göra i sommar.

Välkommen till upptaktsträffen