Informationsskyltarna på plats

Söndagen den 19 november kom skyltarna på plats på informationstavlan på Sanda. Nu är det så pass klart att vi kan redovisa projektet till Länsstyrelsen för de Bygdemedel vi i föreningen fått till skyltprojektet. Det fattas lite målarfärg på ställningen men det får vi göra klart till våren då det är väderlek så att det går att måla.

De skyltar som nu finns på tavlan är dels en karta på vilka byggnader som fanns på flottningsdepån på Sanda under den tid som flottningen pågick. Det är också en beskrivning om föreningen samt en karta på det övre skiljet som tidigare fanns uppströms nuvarande landsvägsbro i Mora Noret. En skylt med förklaring av sänkstöd och dykdalb vad det är för något. Vidare finns ett flygfoto över Mora från 1946 där det på ett bra sätt visar hur mycket timmer som då fanns i de olika timmermagasinen vid skiljet på Sanda och uppströms i älven. Sist men inte minst finns en karta över Siljan från 1868 som visar var alla sänkstöd var utplacerade med 1 km mellanrum ända från Mora ner till Leksand. Sänkstöden var till för att ångbåtarna skulle kunna förtöja vid och på det sättet spela  timmerfloten över sjön. De orkade inte för egen kraft dra flotten med propellern utan använde de spel som fanns på båtarna.

Innan den sista skruven var indragen så kom den första intresserade besökaren för att titta på bilderna. Det verkar väldigt uppskattat framför allt av äldre Noretbor som på olika sätt känner igen sig när de ser de gamla bilderna.