Sommaren 2016

Mora 10 Okt

Som vanligt har vi haft medlemsresor med Laxen. Den första kan vi döpa till lilla  resan till Orsayran då vi på grund av grunt vatten fick vända och istället gå mot Sollerö brygga.

Vi har besökt Leksand på Ångbåtens dag, deltagit i Siljan Classic boats på Saxviken och invigt en brygga i Frövi (Siljansnäs)

Mycket arbete har lagts ner på att renovera vedbryggan vid Siljanssågen däe endast invigning återstår.

Motorvarpbåten Maiken har genomgått motorrenovering och kommer nästa sommar att synas på Saxviken.

Kommande projekt är att ordna väg till bryggan, via skyltar berätta historien om flottningen vid Sanda,förbättra båtgaraget för våra motorvarpbåtar samt att berätta om föreningen vid infotavlan i Saxviken.

Till våren bör vi gå igenom Laxens maskin och åtgärda lagerknack och om möjligt förbättra ångfördelningstiderna (=jämnare gång).

 

agne

 

 

Arbets-kvällarna startar nu för Laxen

Trots lite blandat väder och lågt vattenstånd i Siljan Ska vi försöka att köra över Laxen och John till Saxviken på Onsdag den 18/5. Därefter statar de traditionella arbetskvällarna varje Onsdag kl. 18.00. Alla är naturligtvis välkomman att vara med. Det finns alltid en massa saker att göra och som vanligt bryter vi för fikapaus då vi diskuterar vad som skall prioriteras mm. Nu på Onsdag samlas vi på Sanda vid båtklubben kl. 18.00

 

Påminnelse om medlemsavgift

I samband med en genomgång av medlemsregistret upptäckte jag att många inte har betalt sitt medlemskap för innevarande år. Vi är helt beroende av våra medlemsavgifter och även om du inte deltar i utflykter eller arbetet med båtarna så är vi tacksamma för alla som stödjer vår förening med ett medlemskap.

Olle Knihs

Kassör

Upptagning av John

Är nu bekräftat att LeÖ kommer med lastmaskin 10:00 söndag till Sanda

Älvtur med John

På grund av problem med mailingautomatiken  flyttar vi älv-turen till söndag 7/9 samma tid.

För övrigt gäller förgående inlägg, titta på hemsidan.

Hoppas nu att detta inlägg kommer att mailas ut till alla.

 

 

Älvtur med John

Lördagen den 6/9 klockan 10.00 avgår John från Saxviken för en färd uppför älven med mål att ta sig till Dynggrav. Om du är  intresserad att följa med kan anmäla sig till Lars Aronsson (0706 33 79 32 ) eller Mats Sisell ( 070-226 05 80)

Medlemsresa till Vaverön

Lördagen den 30 augusti planeras att att tillsammans med Siljans Fartygsförening göra en övernattningstur till Vaverön.

Sovplatser finns på båten och i en hyrd stuga på ön. Anmäl till 070-3481078 Agne om Ni har för avsikt att följa med.

Anmäl deltagande senast den 22 Augusti. Planering för resan sker på Laxen onsdagen den 27 Aug Klockan 18.00

Laxen flyttat till Saxviken

Som brukligt på våren har nu Laxen bogserats in till hemmabryggan i Saxviken.
Nu på onsdag börjar vi med att rensa bottenkranarna från rutten talg. stänga pannan och koppla ihop alla rör som demonterats för att undvika frysrisk. Efter godkänd provtryckning kan vi sen elda och provköra.