Ändrade förutsättningar för ångbåtsträffen i Leksand

På grund av den låga vattennivån i Siljan är träffen den 15 september flyttad till Rälta. Det innebär för oss att vi måste tänka om när det gäller avgång från Mora på lördagen den 15 september. Det är planerat med samling vid kajen i Leksand kl. 12.30 vilket innebär att vi måste avgå tidig morgon från Mora. Sedan vill de ha besked om hur många som kommer för att kunna ordna med maten vid träffen. Det blir huvudrätt, dessert och kaffe och det kostar 170 kr/ person. Dryck får var och en ta med själva.

Senast måndag vill de ha reda på hur många som kommer. Därför vill jag ha besked av dig som vill vara med på denna seglats med övernattning i Rälta senast på måndag 10 september kl. 15.00. Du når mig på tel. 070-52 37 907 eller via mail på gosta@frost.ws

Jag gör en gemensam anmälan då det gäller maten.

Vänligen

Gösta Frost