Årsmötet

Föreningen hade sitt årsmöte i Norets Folkets Hus den 17 februari 2018. Vid mötet blev det ett nyval till styrelsen. Det var Lars Aronsson som invaldes efter avgående Håkan Schweitzer. Styrelsen bestå nu av följande personer:

Gösta Frost ordförande, Olle Knihs kassör, Suzanne Brostedt Lind sekreterare, Agne Karlander ledamot, Olle Erlands ledamot, Kenneth Persson ledamot och Lars Aronsson ledamot.

Efter årsmötet vidtog sedvanlig matlagning som utmynnade i en trerätters middag vilken avnjöts i gemytlig samvaro.

Ett av arbetslagen förbereder soppan

Det behövs många kockar till en god soppa

Rolf och Lennart smakar av och kryddar

I spänd väntan på middagen

Soppan smakade bra och här avnjuts varmrätten