Årsmöte i Föreningen Flottningsbåtar i Siljan

Föreningen håller årsmöte lördag den 17 februari 2018 kl. 17 .00 i Mora Norets Folkets Hus Lasarettsvägen 6.  Alla medlemmar är välkomna.

Årsmötet börjar kl. 17.00 och efter mötet vidtar matlagning av de råvaror som är inköpta. Det brukar bli en trerätters middag. Deltagandet i möte och middag är gratis för medlemmar, dock måste du anmäla att du vill delta i middagen för att vi ska veta hur mycket matvaror som vi ska köpa. Öl och vin betalar var och en själv.

Anmälan görs till Gösta Frost senast onsdag den 14 februari. Via mail till gosta@frost.ws eller tel. 070-52 37 907.

Det går också bra att redan nu betala årsavgiften på 200 kr för 2018. Bankgiro 176-6484.