Arbetspass på Sanda

Onsdag den 12 maj fortsätter vi med bygget på Sanda. Vi börjar vid 10 tiden och håller på några timmar. Vid senaste arbetspasset började vi sätta fast fasadbräder på väggarna. Vi fortsätter med det på onsdag. Kan också bli lite målning. De som kan vara med är välkomna.