Vedkapning och klyvning

I dag har Anders och Christer levererat ett traktorlass med ved till Selja. Veden är avsedd för Laxen och ska kapas och klyvas. Eftersom det just nu inte är farbar väg till vedbryggan har veden hamnat i Selja på Mjogåkersvägen 3. Det är grova torrgranar så vi behöver kapa med motorsåg då det är för tungarbetet att hantera med kapen. Klyver gör vi med hydralklyven. Anders kommer att köra hit ytterligare ett lass med ved men för att vi ska få plats med den behöver vi kapa undan en del av den ved som de kom med i dag. Vi kan börja nästa vecka om det är någon/ några som kan göra några timmar så är det bara att höra av sig till Gösta på tel. 070-52 37 907. Helst dagtid och tanken är att vi kör den kluvna veden till båthuset på Sanda, dvs. det är bra med bil och släp.