Uppskattat visning

Några av föreningens medlemmar gjorde en mycket uppskattad körning/visning av ånglokomobilen i Siljansfors under trosdagen den 5 oktober. De besökare som var där var dels en kurs i museikunskap och studenter från Linné Universitetet. Studenter som gjorde en tillfällig paus i sitt studerande av skogen på SLU:s försökspark.

 

Förra veckan gjorde vi ett annat viktigt arbete när vi hämtade grovvirke som vi fått av Siljan Sågverk. Virke som vi ska använda som underlag när Laxen lyfts upp på land vid Sanda båthamn under fredagen den 6 oktober.