Träff med Skogsmuseets ledning

Onsdag den 15 december kl.17.00 kommer vi att ha en träff med ledningen för Siljansfors Skogsmuseum Det är tänkt att vi ska informera från vår verksamhet och att även få del av den verksamhet som museet har och planerar framöver. Vi hade en liknande träff för några år sedan innan det blev restriktioner på grund av coronapandemin. Om du som medlem önskar delta i denna träff så ska du meddela detta till Gösta Frost på tel. 070-52 37 907 eller via e-post senast den 7 dec. De som var med på taklagsfesten i lördags behöver inte anmäla sig då de gjorde anmälan vid det tillfället. Träffen blir på SLU,s kontor på Kyrkogatan ovanpå gamla Domus.