Seminarium om ångpannor

Torsdag den 10 mars blir det ett seminarium om ångpannor och vilka krav som gäller för att använda dessa. Seminariet leds från Arbetets Museum i Norrköping och är ett led i att ordna med utbildning och behörighet för museer i Sverige att kunna bruka och visa upp sina museiföremål utifrån det bestämmelser som gäller för att ha publik på visningarna.

Vi kommer att koppla upp oss till seminariet på liknande sätt som vi gjort tidigare och vi samlas i Mora-Norets Folkets Hus torsdag den 10:e före kl. 14.00.

Den som inte kan vara med men vill koppla upp sig hemifrån kan höra av sig till Gösta Frost via gosta@frost.ws så får du en länk till seminariet.