Samarbete med Siljansfors Skogsmuseum

Styrelsen för Siljansfors Skogsmuseum inbjuder Föreningen Flottningsbåtar i Siljan till erfarenhetsutbyte om vårt samarbete.

Tid: Onsdag den 8 november kl 18:00
Plats: SLU:s kontor, Kyrkogatan 19 i Mora

För skötsel och drift av Laxen, John, Sven, Majken och ånglokomobilen i Siljansfors är vi helt beroende av den verksamhet som Föreningen Flottningsbåtar i Siljan bedriver. Vi inbjuder därför, efter samråd med Gösta Frost, till en träff för att tala om de erfarenheter vi hittills har fått och dessutom om hur det fortsatta samarbetet ska utvecklas. Lars-Olof Österström informerar om planerna för Skogsmuseets framtid. Gösta Frost och Christer Karlsson informerar om de nya skyltar som ska sättas upp i Sanda och vid Saxviken.

Till kaffe/te serveras smörgåstårta.

Välkomna

Lars-Olof Österström
Ordförande, Stiftelsen Siljansfors Skogsmuseum