Onsdagsjobb 3 september

Förra veckan jobbade vi med att tjära bryggan och klyva ved. Det som återstår av detta är att tjära klart bryggan ca: 1/3 del kvar som vi bör göra nu på onsdag. När det gäller veden så behöver vi lägga på tyngder på plåtarna så att de inte blåser av. Det är också några vedbitar som återstår att trava upp.

Nu är det 4,5 kubikmeter ved som är i vedtraven. Vi kommer dock att behöva mer ved inför nästa säsong och det får vi jobba för under hösten. Förutom ved och tjära på bryggan så har vi lite småsaker att ta reda på runt platsen där vi har vinterförvaring av småbåtarna. Det är också färg och brandsläckare på Laxen som ska tas om hand för att inte skadas av vinterkylan som nu är i antågande. Vi ses vid Sanda på onsdag kväll. Välkommen.