Nytt år och nya möjligheter

Nytt år och nya åkturer!

Föreningens vedlager har stått pall för det första blåsvädret vid nyår. Det var lite oroande om vedtravarna och takningen skulle palla för det blåsväder som var i början på nyåret. Vid en koll den 4 januari visar det sig att vi klarat oss bra. Allt är intakt med vedförrådet vid vedbryggan.

 foto 4 jan-19.

Det ser ut att bli en tidig start på säsongen under det här året då vi redan nu har förfrågan om en medlemstur den 1 juni. Det är bara att hoppas att det blir tillräckligt med vatten i Siljan så att vi kommer ut med Laxen.

Gott nytt år