Medlemsturer med Laxen

Vi planerar att göra några medlemsturer med Laxen. Vi siktar på söndag den 21 augusti på eftermiddagen och onsdagen den 24 augusti på kvällen. Mer detaljerad planering kommer att ske på nästa arbetsonsdag den 17/8. Vi får tillbe alla möjliga vädergudar så att vädret blir bra dessa dagar. Planera in dessa dagar om någon eller båda passar. Välkommen ombord.