Medlemstur med Laxen

Fredag den 28 juli planerar vi för en medlemstur med Laxen. Vi tänker oss att åka ut på förmiddagen och sedan vara ute under dagen. Vart resan kommer att gå får vi bestämma på arbetskvällen onsdagen före, dvs. den 26 juli. I går fyllde vi på bränsle med resterna av den ved som var kvar i Selja så nu är Laxen nästan fulltankad med fossilfritt bränsle, högoktanig torrgran. Vi får tillbe alla möjliga vädergudar så att vi får fint väder den 28:e.