Laxen flyttat till Saxviken

Som brukligt på våren har nu Laxen bogserats in till hemmabryggan i Saxviken.
Nu på onsdag börjar vi med att rensa bottenkranarna från rutten talg. stänga pannan och koppla ihop alla rör som demonterats för att undvika frysrisk. Efter godkänd provtryckning kan vi sen elda och provköra.