Kallelse till Årsmöte 2017

Nu har vi spikat datum för årsmötet. Det blir Lördagen den 18/2 på Norets Folket hus klockan 17.00. Efter de vanliga årsmötes-förhandlingarna, ca 18.00 lagar vi enligt traditonen mat och umgås. För att matinköpen skall bli anpassade, ber vi Er som vill vara med på samkvämet efter årsmötet att anmäla detta till Göstas Frost på tel. 0250-310 77 / 070-523 79 07 eller mail gosta@frost.ws

Varmt välkomna!

Styrelsen

PS. Nytt år betyder att medlemsavgiften för 2017 skall erläggas 200:- på Bankgiro 176-6484.