Förberedelser inför kommande vinter

På lördag den 14 oktober blir det rengöring av Laxen på Sanda. Mats Sisell har ordnat med en varmvattentvätt så att vi kan göra ren Laxen från alger och annat som fastnat på skrovet. Vi börjar vid 10 tiden och beräknar att hålla på några timmar. Det finns också lite arbete med att skruva bort några rör på Laxen innan vinterkylar slår till. Vi vill inte ha några sönderfrusna rör som sedan läcker när ångtrycket släpps på nästa sommar.

Eftersom föreningen har ansvaret även för ånglokomobilen i Siljansfors så passade vi på att vintersäkra även den maskinen under onsdagen. Onsdagen den 11 oktober var vi några som åkte ut till Siljansfors och förberedde ånglokomobilen för vintern innan kylan och vintern slår till. Lokomobilen är nu tappad på allt vatten och försedd med olja i cylindrarna samt att några detaljer fick följa med hem för renovering under vintern.

 

Lasse och Olle i arbete med att demontera pluggar och kranar.