Årsmöte den 7 februari

Föreningen Flottningsbåtar i Siljan håller årsmöte fredagen den 7 februari 2020 kl.18.00 i Mora-Norets Folkets Hus.

Samtliga medlemmar är välkomna och det blir förutom årsmötet en egenlagad middag efter det formella mötet. Vi ska köpa in matvaror till middagen och behöver därför veta hur många som tänker delta i middagen. Föreningen bjuder på maten. Anmälan om deltagande i middagen senast onsdag den 5 februari till Gösta Frost på tel. 070-52 37 907 eller på E-post: gosta@frost.ws

Det blir också föredrag och filmvisning så det blir en trevlig kväll.

Medlemsavgiften/år är 200 kr och kan betalas till

bankgiro 176-6484. Ange namn och e-post.

Styrelsen