Arbetspass på Sanda

Vi fortsätter arbetspassen på Sanda med taket på tisdag den 23 juni kl. 10.00.

Det är några stolpar och en vägg som är kvar att riva ner. Sedan måste vi få undan båten Dioden som är i vägen för nybygget. När det gäller arbetet med tuberna på Laxen så håller Agne i bemanningen för det.