Arbetspass på Sanda

Torsdag den 16 september tar vi ett nytt tag med bygget på Sanda. Vi börjar kl. 8.30 och de som kan vara med är välkomna. Det går bra att ansluta efterhand. Vi brukar hålla på några timmar. Det blir lite målning och spikning av väggbräder. Vi har gjort en tredjedel av sista gaveln förra gången så det är inte så mycket kvar. Välkomna.