Arbetspass på Sanda

Måndag den 24 maj tar vi ett till arbetspass på Sanda med bygget. Vi börjar kl. 09.00 och det blir montering av väggbräder samt sortering av virke ur den virkeshög som ligger på området. Kan också bli frågan om målning. De som kan och har lust är välkomna.